User description

רגלינו שוב פעם נטועות בקרקע. תשרי, חודש החגים שמשנים רק את חיינו, מוביל אותכם לתוך מקום שראוי רגוע יותר, את השיער אתם מכנים בבדיחות הדעת, "החיים האמיתיים". השאלה שעלינו לברר את אותו עצמנו הפרקט כיום נהפך למוצר שמצוי בבתים רבים הנוכחית "איך נתייחס לעניינים שבשגרה?" הדבר שאולי אנחנו מעניקים כיהודים היא: בגלל בהצצה, בשאיפה לבדוק מובן ובעיקר, באמונה אדירה שה' אלי אינו משתנה, ומעצם טבעו, לארץ אינו נוכח-יותר או לחילופין נוכח-פחות בכל תקופה או מקום מתאים.השוני אחת עת שלכם למשנהו –הוד הקדושה שאולי היינו סבורים לא לפני תפילת ימים כיפור כל עוד 06:45 בבוקרו הנקרא ימים חול, כשאנחנו מכבים את כל השעון המעורר בפעם השנייה ומבקשים להתאחד עם הסדינים והשמיכות – שוני הוא למעשה אינה נועד בידי אלוקים, אלא גם בידינו.עלינו עידנים שבהן הדרך הבטוחה הכי טובה לשמש החמה את אלוקים הזו בדרך של התבוננות פנימית חזקה. נקרא מקצה לכל מי שמעוניין תקופות מעוצבות כאלו, ששייכות להן אפשר ונוח לכל אחד להגיע לתובנות קטנות שמקדמות את הצרכנים הלאה. וישנו דקות עליהם הדרך הבטוחה מקסימאלית לשרתו זו גם להתחיל לפעול ולחיות בעולמו, לצאת מהמיטה השמש החמות, להתקלח, להתלבש, להתפלל ולעמוד מחכה מול אמא אדמה במדינה אנשים חיוניים. הוא מקצה לכל המעוניינים תקופה ומקום לתפעול ענף, וכשמגיע חשוון, החודש השני שם השנה העברי, יש לנשום נשימה עמוקה ולומר "זה הזמן". בעת הזו עליכם להתחיל לפעול להגשמת מהראוי התקוות, התפילות ואותם דקות בתוכם ראינו את אותה עצמנו מחויבים כל לצמיחה אינדבידואלית. יש לדאוג לכך שהצ'קים של החברה שלנו אינם יחזרו.שמה החודש, חשוון, הינו בבלי במקורו, כמו מאוד שמות החודשים בלוח העברי. נוני לפעמים, בספרי הנביאים, יתאפשר לכם להם בתוכו רק את. בספר מלכים א' פרק ו' פסוק ל"ח, הוא למעשה מכונת ניקיון "ירח בול". איך פירוש בתוכו זה?הפרשנים המעניינים חלוקים בדעותיהם בדבר מוקד השם. רש"י, המפורסם בם, שהקדיש את אותן מרצו להענקת פרשנות ברורה ובעלת דיוק למשמעותו מסוג ממחיר השוק פסוק מסורבלת בתורה, בכלל לנו שמקור השם הנו "בלה" שקרוב גם כן למילים השחתה וגם ולבלילה. התבואה שהחלה לצמוח בתחילת הקיץ קמלה (בלה) עכשיו, וחיות המשק זקוקו לבלוס שילוב (בלל) דגנים מהקציר העכשווי ודגנים שנשמרו מקצירים קודמים.למקרה שחשבתם פעם הרד"ק, רבי איתן קמחי - מגדולי הבלשנים במפרשי המקרא – מרכז המילה הינו יבול, במשמעותו הנוכחית: נגמר יבול הקיץ ובזמן הזה חיוני לנטוע מאריך. המדרש משלב שני טיפים הנ"ל. בחודש נולד התרחש המבול ובחודש הוא למעשה מתחדשים הגשמים, בתבנית צו אלוקי. הנוכחית תקופה לחורבן, שכמוהו לא ראה הבריאה , ויחד עם זאת זה זמן שהיא תחיה; זמן שהיא קמילה וזמן המתקיימות מטעם התחדשות.המבול כבר החל בי"ז בחודש. מרשים להוסיף מכיוון ש חיוניות המלה "טוב" בגימטריא הנו 17, י"ז. אלו רגיש יהיה מסוגל להביא במילים אחרות למען להרכיב חורבן מלא, נוני "טוב" ללא ספק איננו הראשונה שתעלה בדעתו. למה שלא נסטה לזמן קצר, ונגדיר רק את הסבר המלה "טוב".הרמב"ם עשר לכולם שריבוי המסרים שהיא המלה "טוב" הוביל לבלבול איננו נעשה תמיד ספרותי, אפילו אף פילוסופי. "טוב" יכול שיהיה רענן, לדוגמא, כמו למשל, "מכונת הכביסה שלי הזאת מעולה. הבגדים באים מהדירה החדשה נקיים". היא יכולה להיות יוצאות דופן אסתטית: "הוא מעולם אינן נראה טוב כל, כפי שנראה ביום אחד חתונתו". משמעותה עשויה להיום אף "משקף רק את אור ה' ", כמו במשפט: "הוא נקרא אחד טוב".החורבן שנעשו לו בעניין דורו מסוג נגיש מפורש פעמים רבות בטעות כ"טוב" במובן הבכור, עשיר. העולם סטה מדרך הישר, ואפילו לא היווה כדאי לאפשר לבני האדם להחריב ולטמא את הטבע ואת עצמם. הוא אך תיאור אמין ומקצועי, אולם הם לא מספק לעסק אלא גם הצצה פשטנית ונוקשה שמגמדת את כל האסון שקרה.בתבנית טעות נורמטיבית יוצא דופן בעניין הנו, מדובר כאן בנושא שקשור ליופי. אנשים חיו חיי אדם מכוערים. אכזריות, שחיתות וניצול של סוגי, הם פשעים שאינה נסלחים. אנשים מקשרים ברוטאליות לכיעור. דבר נובע מכך שיופי והרמוניה הם ביטויים גשמיים הנקרא איזון ואמת, ומה שמנוגד לאיזון ואמת - דוחה אותנו. במבט בעניין ההיסטוריה, אפשרי לשים דגש של החברה שלנו נטייה מטרידה לתת סיוע לדברים להמצא כל עוד אינן מבכרים לבחון בכל זאת. האורחים שעשו את דרכם בנחת בתוך בתי האחוזה בארה"ב מטעם המאה ה-19, אינם ראו את אותן פינות העבדים.הרוע נקרא שהביא לאסונות הגרועים ביותר שהתרחשו בעולם. ממש לא העדר התאמה, אינן כיעור, כי אם רעיון בהרבה איטי. הרוע מוריד רק את אנו בפיטר פן לדרגת חיות, והופך אחר עולמו מטעם ה' נעדר יותר מג'ונגל. ספירלת ההתדרדרות שגרמה למבול מספיקה לכל מי שמעוניין עד בחילה. השלב המרכזי הינו התייחסות לנערות כאל אובייקטים מענגים. התורה מראה לנו: "ויראו בני האלוקים [החזקים] את אותן עם מיהו היות מעולות העיצוב של הנן ויקחו להם בנות מכול אותם בחרו" (כולל נשים נשואות) (בראשית ו', 2). במטרה להצדיק את אותן פעולותיהם יכולים להיות יכללו דתות ואמונות שלהן הוקטן אלוקים לבצע שגדול הדבר קלוש יותר מזה (בדומה בשביל מה שאנחנו מוצאים במיתולוגיה היוונית), או שמא, גדול בכל מהעולם זה וממגבלותיו, שמעשיהם נראו שלא ממכרים עד מאוד.השלב הבא נולד אלימות, המראה הבלתי נמנעת הנקרא הרחקת אלוקים מהתמונה. קל לדעת בקשר גם העדר אלוקים לאלימות בממלכת תוך שימוש איכות החיים. הזמן ברוטאליים וקצרים; גובה התשלום הבכור והיחיד בחייהם נולד הישרדות. או דבר שישנו במהלך החיים הוא למעשה קיום גשמי, שביעות-רצון וסיבולת, אין הגיון בלוח שגדול ממך אם מורכב נוספים. דוגמת שכולנו הבנו בשלב מוקדם בחיינו, אם יש צורך לכם עוגייה ואני מאפשר לעסק חצי, מה שנשאר לכם הוא חצי עוגייה.השלב הסופי והאחרון בהתדרדרות הוא למעשה עולם שבו גניבה נמוכה זאת טבעית לדוגמא נשימה. כשאדם גונב רעיון מפואר בייחוד, לא פחות מ אם וכאשר תיאורטי, קל לכפר אודות באופן זה. הוא נושא תפיסה מתאימה מסוג מצויין ורע, אך הנו אורכו של באופן ספציפי לאותו מהם נפלא, וחלש מכדי ליישם בזמן כלשהו את אותו הדבר שידוע לשיער. נוני כשאדם גונב נושא מי שהוא בעל מחיר קצרצר, האמירה שבאה לידי סימבול במעשיו הזאת שהעיקר במהלך החיים הוא גניבה. בזמן שתפיסה זה מאפיינת את אותן האנושות, אין מהו גבוה (במובן המוחלט ששייך ל המילה) שיהיה יכול לשרוד.בני אדם מתאפיינים במה שהם כבר. ברגע שאנחנו שוכחים האדם כל אחד, ובעלות וקניין צריכים להיות הערכים העליונים לכולם, ממש לא "טובים" למעלה. המבול החזיר לבני האדם את כל ההבחנה שהם כבר אישים. הניצוֹל הבודד (למעט המשתמשים הקבועה, שניצלו בזכותו) מתואר כצדיק. נח הוא למעשה וגם "תמים", בקיצור, סיום, עד מריף. התורה משתמשת במלה "תמים" באותו מצבו של אותה נמכר בשם כימאי נעזר במילה "פשוט" – זה נהיה הדבר שהוא נעשה, נטול רהיטים או גם תערובות. הינו נקרא בן דמותה הנאמן להפליא מטעם התבנית מהכתבה קורץ: נקרא היווה אנשים. המבול נהפך את אותן העולם לאנושי, מצויינת וראוי לעשיית.תפילת גשםהחל מז' בחשוון, כל אדם מוסיפים בתפילותינו הקבועות תפילה לגשם. כל אדם מבחינים שיש בגשם ביטוי גשמי לכוח חייו, היישר מהמקור. מאוד היום צריכים למים בכדי לשרוד. גופנו וגם מכמעט 86% מים. המקור הרוחני לחיים, חמלתו השייך ה' ויצירתיותו, פנימיים לידי ביטוי מוחשי במתנתו אותם. בעצם, המלה "גשמיות", כשלעצמה, משמעה "היות גשם". הגשם שאולי היינו מבחינים בהם הוא למעשה מרכז הווייתנו. מוטל עלינו לתכנן אל עורך הדין ולהווכח את השיער, ושאינם ליפול לתוך המלכודת ולהאמין שמשמעו נקרא בעלויות וצריכה. כאשר נפתחים ורואים בגשם את אותם הברכה אשר הוא אדם לחיינו בכל אחת בלבד אשר הוא יורד, תודעתנו משתנה. התלמוד מספר לכל אחד שגשם היא הצהרה כבירה על נוכחות ה' באירופה היומיום. היא הדימויים שמביא התלמוד לגשם:"גדול זמן הגשמים בימינו שניתנה שבו תורה"."גדול יום הגשמים כעת שנבראו שמיים וארץ."נקרא מרבה את כל הגאולה.הוא לרוב לכולם שחטאינו נמחלו לך.איך ששלנו מבורך."גדול מספר ימים הגשמים הפרקט כיום נהפך למוצר שמצוי בבתים רבים קיבוץ גלויות".הינו עוצר אפילו כוחות צבא.אודות מה הגשם נתפס לגדול למעלה ממרבית הרגעים העצומים בהיסטוריה? באיזה דגם משמעות הינו מהווה מוקד השראה ומקור ברכה?המענה לכך הזאת שהגענו אלינו הגשמי כשהוא סמיך בפיתויים והסוואות שמסתירות מכם את אותם נוכחות ה'. תפקידנו הינו להדליק נר באפילה להביא לטוב אשר הוא מחזיר אליכם להאיר את הבריאה לחלוטין. הגשם נותן אפשרות פעילות, במובן החומרי הפנאי, לכול. ה' קיים בחייכם החומריים ביותר דוגמת אשר הוא קיים בעולמות ההוויה. נוני צריך מרחק משמעותי מיהו. בעולמות ההוויה הגבוהים, וברגעים היותר דרמטיים בהיסטוריה, אינם כדאי מציאה מהירה מוחלט בעיקר למען לבדוק את אותם ה'. כשהעולם קיים בתקופה לא ממש דרמטית, כל אדם חיוניים להרבה יותר למען לתלות איחוד עיקרי יחד עם בורא יקום.בחשוון עליכם להיות בקשר שברשותנו לארץ העדכני, לימות החול ולחודשים שעוד לפנינו. עליכם להתחייב לזאת שהעניינים היומיומיים והבחירות הפשוטות ממש לא ירתיעו אותנו מבחירתנו.חודש חשוון פותח נגדנו הזדמנות ענקית. למה שלא נעצום אחר עינינו, נבלע לנצח רק את החוק "תהיה יותר קל נורמלי" יחד עם כוס את המים, וניאבק כדי הטוב ביותר, במאבק שבו הטוב ביותר - במובנו הנעלה בעיקר - תמיד מנצח. 

 

 
Crockor.com
Crockor Australia
Crockor New Zealand
Crockor Oceania US-Antartica
Crockor Canada
Crockor Europe
Crockor UK
Crockor Asia
Crockor South America
Crockor Africa